Vybrali jsme zhotovitele akce „I/38 Rančířov, most ev.č. 38-074“, kterým se stala společnost SIMOST, s.r.o. Ta bude opravu mostu realizovat za 5,59 mil. Kč bez DPH.

Mostní objekt je klasifikován stavebně technickým stavem V- špatný. Závady jsou zejména na spodní stavbě, kde je beton všech prvků již narušený a výrazně nasákavý, což je zjevné zejména u klenbového pasu. Nicméně hloubkově degradovaný je například i beton říms, což je součást horní stavby.
S ohledem na konstrukci a mimořádnou prohlídkou diagnosticky zjištěný stav mostu, který v Rančířově převádí silnici I/38 přes potok Okrouhlík, byla pro opravu zvolena metoda vložením turbosideru do stávajícího mostního otvoru. Toto technologické řešení současně umožňuje realizovat stavbu na frekventovaném tahu Jihlava-Znojmo za provozu, byť s nezbytně nutným dopravním omezením, spočívajícím v kyvadlově řízené dopravě na mostě a jeho předmostích.
Opravu bychom rádi zahájili ještě v průběhu tohoto čtvrtletí a termínu zahájení prací budeme informovat.

Print Friendly, PDF & Email