Zahájili jsme pokládku dvouvrstvého mikrokoberce za studena z důvodu ztráty pojiva obrusné vrstvy a degradace povrchu vozovky. Práce aktuálně probíhají souběžně na dvou místech kraje. Prvním je 1720 metrů dlouhý úsek silnice I/23 mezi Předínem a Stěměchy na Třebíčsku. Druhý 1270 metrů dlouhý úsek se nachází na silnici I/34 u Rozkoše a to na příjezdu do obce od Havlíčkova Brodu.
Cílem opravy je prodloužení životnosti vozovky a zvýšení bezpečnosti provozu. Mikrokoberec totiž na povrchu vozovky vytváří tenkou souvislou živičnou vrstvu sloužící k její ochraně proti pronikání vody a k omezení vzniku a šíření poruch. Z hlediska bezpečnosti rovněž zlepšuje protismykové vlastnosti povrchu vozovky. Jedná se o velmi hospodárnou preventivní udržovací technologii, s krátkou dobou provedení a minimálním přerušením provozu. Navíc je současné období pro toto technologické řešení optimální z hlediska teplot, za ideální je považována teplota v rozmezí od +15°C do +25°C.

Na obou místech probíhají práce postupně zhruba po cca. 300 metrech dlouhých úsecích. Opravuje se za provozu vždy po polovině vozovky a provoz v místě prací je organizován kyvadlově volným jízdním pruhem. V případě nevhodných klimatických podmínek (pokládku nelze realizovat např. za deště), v noci nebo v době technologické přestávky je pracovní úsek uvolněn pro jízdu oběma jízdními pruhy v režimu průjezdu stavbou a omezením rychlosti na max. 70 km/h. Opravy plánujeme dokončit do konce tohoto měsíce.

 

Print Friendly, PDF & Email