V březnu jsme zahájili opravu silnice I/38 v 5,6 km dlouhém úseku přibližně mezi dálnicí D1 a mimoúrovňovou křižovatkou se silnicí III/03824 (ul. R. Havelky) v Jihlavě. Do konce června se pracovalo ve středovém dělícím pásu na jeho přejezdech,  na přeložce metalických a optických kabelů a budování nové optické trasy. S počátkem července přecházíme na 2. etapu, v rámci které se bude opravovat pravý jízdní pás ve směru od D1 na Jihlavu a přilehlé větvě mimoúrovňových křižovatek  obsluhující pravý jízdní pás. Jedná se MÚK I/38 s D1 (EXIT 112), MÚK Pávov, MÚK Lesnov a MÚK I/38 se sil. III/03824 (ul. Romana Havelky). Do poloviny října tohoto roku se v pravé části Jihlavského přivaděče bude pracovat na výměně vozovkového souvrství, opravě prvků stávajícího odvodnění, záchytného systému a zabezpečení svahů proti odpadávání nesoudržné zeminy. Dále stavba řeší výměnu a doplnění záchytných a vodicích bezpečnostních zařízení dle aktuálně platných předpisů. 

Opravu v pravém jízdním pásu plánujeme zahájit v úterý 5.7.2022 po předchozí přestavbě dopravně inženýrského opatření. Předpokládané převedení dopravy je v noci z pondělí 4.7.2022 na úterý 5.7.2022, kdy je očekávaná nízká intenzita provozu. Dopravní omezení bude proti předchozí etapě výraznější a provoz na Jihlavském přivaděči zůstane zachován pouze levém jízdním pásu (směr D1/H. Brod), kde se bude jezdit v režimu 1+1 jízdní pruh. V souvislosti opravou silnice u MÚK EXIT 112 Pávov dálnice D1 bude také značena objízdná trasa pro vozidla jedoucí po D1 od Brna do Prahy. Ta bud vedena od EXITU 112 (sjezdová od Brna směr Znojmo, Jihlava) a dále po D1 na EXIT 104 Větrný Jeníkov, dále po sil. II/131 do Větrného Jeníkova na křižovatku se sil. II/523. Po sil. II/523 přes Bílý Kámen a Šipnov do Jihlavy na křižovatku se sil. I/38. Délka objízdné trasy je 22,8 kilometrů. Pro vozidla jedoucí po dálnici D1 od Prahy doporučujeme sjet na EXIT 104 a dále využít značenou objízdnou trasu popsanou výše, případně jet až na EXIT 119 V. Beranov a po silnici II/353 dále na Jihlavu. Řidiči, kteří budou potřebovat využít některou z uzavřených větví mimoúrovňových křižovatek obsluhujících jízdní pás ve směru na Jihlavu se budou moci otočit do protisměru přes mimoúrovňovou křižovatku se silnicí II/523 (ul. Jiráskova) a k odbočení využít příslušné větve MÚK obsluhující levý jízdní pás.

V opravě levého jízdního pásu budeme pokračovat po zimní technologické přestávce na jaře 2023.

Print Friendly, PDF & Email