Zahájili jsme záchranný archeologický výzkum v trase budoucí dálnice D6 na obchvatu Krupé. V prvních 2 týdnech bude probíhat skrývka ornice pomocí mechanizace. V rámci zjišťovacího archeologického průzkumu založeného na 31 sodách jsou vytipovány 4 archeologicky pozitivní plochy o celkové velikosti 61 metrů čtverečních, kde v následujících měsících bude výzkum prováděn pracovníky České společnosti archeologické. Tyto záchranné práce vyjdou na 9,88 mil. Kč bez DPH.

Již v rámci zjišťovacího výzkum bylo nalezeno 1609 kusů artefaktů. Nejpočetněji byl zastoupen soubor mazanice, celkově zhruba v počtu 736 kusů. Následovala atypická keramika, která čítala 472 kusů. Nálezy jsou datovány od neolitu (kultury s lineární keramikou a kultura s vypíchanou keramikou)  přes dobu bronzovou až po novověk. V závislosti na množství a charakteru nálezů je výzkum plánován do července tohoto roku. 

Print Friendly, PDF & Email