Víkendová uzavírka dálnice D11

Víkendová uzavírka dálnice D11

Investor TSK hl. m. Praha provede jako správce komunikace demolici nadjezdu X503, který převádí ulici Božanovskou přes dálnici D11 v km 1,2, a dopravně propojuje Horní Počernice a Běchovice. To si si vyžádá úplnou uzavírku dálnice D11 mezi km 0-8, a to od soboty...