V pondělí 30.8.2021 jsme zahájili opravu větví mimoúrovňové křižovatky Zbraslav na dálnici D0 mezi tunelem Cholupice a Lochkov. Tato stavba navazuje na opravu povrchu vozovky na Radotínské estakádě, která probíhala vloni na podzim a letos na jaře. Celkovou délkou větví 4500 metrů patří tato mimoúrovňová křižovatka propojující vnější okruh prahy a dálnici D4 k největším ve Středočeském kraji. Do veřejného  výběrového řízení na zakázku v předpokládané hodnotě 120 mil. Kč bez DPH se přihlásili celkem 4 uchazeči. Nejvýhodnější ekonomickou nabídku předložilo sdružení Strabag a Eurovia, které práce provede za 89,7 mil. Kč bez DPH s uvedením stavby do provozu za 76 kalendářních dnů.

Z provedené diagnostiky stavu vozovky vyplývá, že povrch vozovky jednotlivých větví je primárně porušen závadami souvisejícími se stářím jejího krytu, postupnou degradací asfaltového pojiva a trvalými deformacemi. Na několika úsecích dochází k progresi do stádia konstrukčních poruch s ohledem na dopravní zatížení komunikace a stav porušení. Předmětem stavby je tak především oprava stávajícího AB krytu vozovky všech větví (s výjimkou větve D) MÚK Zbraslav, dílčích úprav vybavení dálnice, obnova vodorovného značení a údržba mostních závěrů mostů na jednotlivých větvích. 

Postup opravy je rozvržen do celkem 5 etap. Aktuálně se již v rámci etapy A pracuje na větvích F, K, N (viz. mapa MÚK), kde jsou práce plánované až do středy 15.9.2021 19:00.

V rámci této etapy je provoz veden v následujícím režimu:
Částečná uzavírka větve: K, provoz veden dvěma jízdními pruhy ve směru Strakonice
Částečná uzavírka větve: N, provoz veden jedním jízdním pruhem

Úplná uzavírka větve: K za nájezdovou větví směr Strakonice
Úplná uzavírka větve: F
Za uzavřené větve jsou značené objízdné trasy.

Ve čtvrtek 16.9.2021 v 06:00 zahájíme práce v rámci etapy B, které se budou týkat větví A, C, G, K, H, L a O.

Print Friendly, PDF & Email