Zítra zahájíme opravu mostního závěru dálničního mostu ev. č. D4-019.1 v pravém jízdním pásu ve směru na Příbram. Most přes cestu k mlýnu pod obcí Voznice se nachází v km 24,7 za MÚK EXIT 24 Voznice.

Oprava mostních závěrů spočívá překrytí mostního závěru v celé šířce mostu krycím plechem, který omezí zatěžování střední lamely a současně zamezí jejímu zvedání. Aby bylo možno provést opatření za provozu, bude překryvný plech rozdělen na části s tím, že se bude montovat samostatně v každém jízdním pruhu. Překryvný plech bude mít tloušťku cca 15mm a bude ukotven pomocí chemických kotev na obou stranách mimo půdorys závěru. Na straně opěry bude kotvení provedeno přes oválné otvory, aby byla umožněna dilatace mostu.

Práce proběhnou ve dvou etapách:
I. etapa 18.9.2021, 12:00 hod. do 23.9.2021, 12:00 hod.
II. etapa 25.9.2021,12:00 hod.do 30.9.2021,12:00 hod.

Provoz na dálnici bude veden v inkriminovaném úseku 1 nebo 2 jízdními pruhy v závislosti na postupu prací a s omezením rychlosti na 80 km/h. Žádáme řidiče o zvýšenou pozornost při průjezdu tímto úsekem.

Print Friendly, PDF & Email