Ministerstvo dopravy ČR zahájilo stavební řízení k povolení stavby “D7 MÚK Aviatická” v rozsahu několika stavebních objektů, z kterých lze uvést  SO 101 – hl. trasa rozšíření D7 v celkové délce úpravy 1080 metrů, SO 110 řešící mimoúrovňovou křižovatku budoucí dálnice D7 a ulice Aviatická, kde je křižovatka tvořena osmi větvemi a dvěma kolektorovými pásy, které propojují všechny směry (centrum, Slaný, letiště Praha Ruzyně, Přední Kopanina). Celková délka větví bude vice než 4000 metrů. Součástí jsou rovněž stavební objekty v podobě 3 mostů (SO 201-203), opěrných zdí větví křižovatky v délce 267 metrů nebo protihlukové stěny v celkové délce 372 metrů.

Stavba řeší změnu dopravně nevyhovující a nebezpečné mimoúrovňové křižovatky, která je tvořena dopravně nevyhovujícími rampami. Realizace stavby představuje základní předpoklad k zajištění současných a budoucích dopravních nároků Letiště Václava Havla. Doplnění dalších větví křižovatky umožní pohyb do všech požadovaných směrů, zkapacitnění a zvýšení propustnosti křižovatky na předpokládané budoucí zátěže vyvolané dalšími rozvojovými aktivitami v okolí. Zohledňuje i návaznost na budoucí dopravu na silničním okruhu kolem Prahy. Aktuálně předpokládaný termín zahájení výstavby je rok 2024.

Print Friendly, PDF & Email