V roce 2021 jsme opravili 2 km dlouhý úsek silnice I/61 a navazující větve (rampy) mimoúrovňové křižovatky MÚK EXIT 7 Buštěhrad obsluhující levý jízdní pás dálnice D7 ve směru na Prahu. Letos opravu dokončíme realizací větví, které obsluhují pravý jízdní pás ve směru na Slaný. V rámci jejich opravy provedeme odfrézování stávajících konstrukčních vrstev vozovky a nahradíme je vrstvami novými. Pracovat se bude také na odvodnění komunikace a úpravě krajnice. Dojde k výměně vodorovného i svislého dopravního značení a svodidel.

Opravu plánujeme zahájit v pondělí 4.4.2022 ve 4 etapách dopravně inženýrského opatření. V rámci omezení bude po celou dobu probíhajících prací uzavřena větev Kladno-Slaný. Za tuto větev bude vyznačena objízdná trasa přes vedlejší MÚK EXIT 5 Středokluky s otočením zpět na D7 směrem na Slaný (viz. mapka).
Od pondělí 4.4.2022 (1. etapa) musí řidiči počítat také s uzavírkou výjezdové větvě Praha-Kladno. Do 12.4. zde bude probíhat frézování povrchu, lokální opravy trhlin po vyfrézování a pokládka podkladní vrstvy živice. Za tuto větev bude vyznačena objízdná trasa přes vedlejší MÚK EXIT 9 Bouchalka s otočením zpět na D7 a výjezdem LS větví Exitu 5 směr Kladno (silnice I/61) (viz. mapka).

Od 13.4. do 27.4.2022 (2. etapa) bude možné z dálnice D7 odbočit na Kladno a využít sjezd Praha – Kladno v rámci jednosměrného provozu podél staveniště na rampě Kladno-Slaný.
Od 28.4. do 30.4.2022 (3. etapa) bude opět sjezd Praha-Kladno uzavřen z důvodu pokládky obrusné živičné vrstvy. V obou směrech se bude jezdit po objízdných trasách jako v 1. etapě.
Od 1.5. do 10.5.2022 (4. etapa) tomu bude stejně jako v 2. etapě.

Print Friendly, PDF & Email