Ve středu 6.4.2022 předáme staveniště a zahájíme opravu cca 2km dlouhého úseku silnice I/16 na průtahu obci Hvězda (cca 600 metrů) a dále extravilánu směrem na Tuřany (cca 1300 metrů). Práce bude realizovat společnost BES s.r.o., která dílo zhotoví za 38 mil. Kč bez DPH a jako celek opravený úsek uvede do provozu za 159 kalendářních dnů.

Mimo obec (přibližně km 14,0 – 15,3), se bude provádět výměna asfaltových vrstev s recyklací podkladních vrstev na místě za studena, seříznutí a úprava nezpevněné krajnice, obnova a vyčištění otevřených silničních příkopů, oprava trubního propustku přibližně v km 15,2 a následná obnova vodorovného dopravního značení.
Na průtahu obcí v délce přibližně (km 13,4–14,0) se bude realizovat rovněž oprava vozovky, její odvodnění dešťovou kanalizací (výměna stávajícího potrubí, 2 nové horské vpusti, 24 nových uličních vpustí a nové kontrolní šachty) a následná oprava chodníků a dopravního značení. Doplněno bude i osvětlení v místech přechodů pro chodce. V místě rušeného propustku na okraji obce vznikne nová gabionová opěrná zeď.

Pracovat se bude v několika etapách dopravně inženýrského opatření, kdy část prací bude probíhat za úplné uzavírky silnice a část za provozu s kyvadlově řízenou dopravou. První etapa, která je plánovaná od 6.4.2022 do konce května tohoto roku bude za úplné uzavírky. Provoz bude přesměrován na obousměrnou objízdnou trasu určenou zvlášť pro osobní a  nákladní vozidla. (viz. mapka). Od 30.5.2022 pak počítáme s etapou, v rámci které se bude do druhé poloviny července 2022 opravovat za provozu.

Objízdná trasa pro OA: III/23714 ->Řisuty->III/23630 ->Malíkovice->III/23628 ->Drnek-> III/23629 ->I/16; Protisměr obdobně
Objízdná trasa pro NA: I/16 ->I/7 ->Kvíc ->II/118 ->II/236 ->Smečno -> Kačice -> D6 Exit 25 ->D6 -> D6 Exit 38>; Protisměr obdobně

Print Friendly, PDF & Email