Ve středu 1.6.2022 jsme zprůjezdnili koncový úsek stavby ve směru na Liběchov. Do zkušebního provozu jsme uvedli první ze 3 okružních křižovatek včetně napojení jednotlivých tras, mimo hlavní trasu obchvatu. Celkem se jedná o 5 stavebních objektů, které byly kolaudovány. V souvislosti se zprovozněním této části stavby se také vrátil provoz na část přeložené silnice I/9 s napojení na novou okružní křižovatku. Tím také skončila úplná uzavírka silnice I/9 a zpět sem byl převeden provoz z objízdné trasy mezi  Mělníkem a Liběchovem. Zkušební provoz této části obchvatu umožní rovněž provést kontrolní měření hladiny zvuku za novou protihlukovou stěnou, která chrání obytnou zástavbu v ulici Na Průhoně.

Hlavní práce v těchto dnech probíhají na mostě přes železnici a navazujících náspech pozemní komunikace hlavní trasy.

Print Friendly, PDF & Email