V rámci opravy 5ti kilometrů povrchu vozovky a odvodnění silnice I/18 mezi Líchovy a Břekovou Lhotou pracujeme souběžně na posledních dvou úsecích a v obou v jízdním pruhu ve směru na Sedlčany. První úsek na hranici obce Dublovice ve směru od Příbrami je dlouhý cca 800 metrů. Ten druhý mezi odbočkou na Břekovu Lhotu a odbočkou na Příčovy je dlouhý 700 metrů. Jedná se o úseky, kde se ve zvýšené míře rozšiřuje zemní těleso komunikace (bude tomu tak po obou stranách) a současně probíhají i rozsáhlé sanace konstrukčních vrstev vozovky, včetně částečné příkopové drenáže. U Dublovic je koncem příštího týdne už plánovaná recyklace za studena a po nutné technologické přestávce bude zahájena pokládka nových asfaltových konstrukčních vrstev. Provoz je v obou pracovních částech řízen kyvadlově světelnou signalizací. S uvedením opraveného úseku silnice I/18 jako celku do provozu počítáme v závěru září 2022.

Print Friendly, PDF & Email