Máme stavební povolení pro realizaci opravy povrchu a odvodnění silnice I/3 na průtahu Miličínem na Benešovsku a v současné době již probíhá veřejné výběrové řízení na zhotovitele s aktuálním termínem podání nabídek 24.2.2023. Jedná se o společnou investiční akci s obcí Miličín, přičemž předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 23,12 mil. Kč bez DPH. Maximální celková doba pro uvedení stavby do provozu je stanovena na 90 kalendářních dnů.

Stavebně se bude se jednat zejména o obnovu konstrukčních vrstev silnice I/3 v délce 300 metrů, neboť celý úsek vykazuje velké množství závad. Povrch je zasažen kavernami a ztrátou asfaltového tmelu místy přecházející do hloubkové koroze. Vozovka je opravována vysprávkami. Oprava bude řešit také dva nové přechody pro chodce a zklidnění dopravy na vjezdu do obce pomocí vybočovacího ostrůvku a na jižní straně úpravu 2+1 s návazností na nový odbočovací pruh v křižovatce s místní komunikací. Součástí je také související úprava odvodnění, úprava stávajících chodníků podél silnice, obnova a stavební úpravy stávajících sjezdů (chodníkových přejezdů), úpravy veřejného osvětlení, dopravního značení a zádržných a vodících prvků. Návrh opravy je řešen takovým způsobem, aby po uvedení do provozu došlo ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti pěšího i automobilového provozu v řešeném úseku.

Opravu plánujeme postupně v rámci několika etap při zachování provozu na silnici I/3. Způsob dopravně inženýrského opatření bude řešen vybraným zhotovitelem v závislosti na jednotlivých etapách a šířkovém uspořádání komunikace v daném místě prací. Nicméně předpokládáme i kyvadlově řízený provoz.

Print Friendly, PDF & Email