Už od března pracujeme na úplné rekonstrukci mimoúrovňové křižovatky na D7 u Kněževsi. Jejím cílem je především zajištění větší bezpečnosti silničního provozu v dotčeném úseku dálnice.

Dosud byly větve inkriminované křižovatky zakončeny značkou „Stop, dej přednost v jízdě“ bez přídatných pruhů. Odbočení z dálnice D7 bylo bez odbočovacích pruhů. Konkrétním účelem této stavební akce je tedy přestavba připojovacího a od­bočovacího pruhu na mimoúrovňové křižovatce Kněževes a vybudování takzvaných přídatných pruhů. Po dokončení stavby tak budou prodlou­žené pruhy splňovat platné normy.

Aktuálně probíhají pokládky konstrukčních vrstev vozovky na pravém jízdním pásu včetně přechodových oblastí. Před pár dny jsme také dokončili zmonolitnění nové a původní části pravého mostu. Současně probíhá odkop zářezu v místě budoucího připojovacího pruhu směr Slaný. Na levé straně je dokončován archeologický výzkum v místě budoucího zářezu a byly započaty práce na rozšíření náspu u mostu a směrem do Prahy.

Rozšířením mimoúrovňové křižovatky Kněževes (EXIT3) o přídatné pruhy je dotčena část dálnice D7 v délce 295 m (v případě připojovací­ho pruhu) a 260 m (v případě odbočovacího pruhu). Součástí úprav jsou i přeložky inženýrských sítí. Vozovka bude v místě přídatných pruhů rozšířena na 11,5 m tak, aby bylo umožněno vedení dopra­vy v režimu 2+2 na jednom jízdním pásu, například v případě opravy vozovky.

Místem prací se jezdí s omezením, sníženou rychlostí na 80 km/h maximálně a v režimu 2+1/1. Uzavřen je také EXIT 3 vpravo.

Zhotovitelem je společnost STRABAG a.s., která dílo buduje za smluvených 112,00 mil. korun bez DPH. Dokončení stavby a její uvedení do provozu předpokládáme v prosinci tohoto roku.

Print Friendly, PDF & Email