Dalším měsícem pokračuje oprava průtahu Miličína, silnice I/3. Zatímco začátek rekonstruovaného úseku, na příjezdu do Miličína ve směru od Prahy už je hotový, práce se teď přesunuly do středu města a na příjezd do něj ve směru od Tábora.

Podle plánu se tak už dočkal výměny asfaltového povrchu cca 100 metrový kus silnice, která byla na příjezdu od Prahy asi o metr a půl rozšířena kvůli instalaci vybočovacího ostrůvku. Jeho smyslem je zajištění větší bezpečnosti silničního provozu, především chodců a celkové zklidnění dopravy. Podle posledního sčítání projede těmito místy každý den na 17 tisíc vozidel, z toho 18% tvoří nákladní auta a kamiony.

V těchto dnech se práce soustřeďují ve střední části průtahu a pak také na jeho konci, který je příjezdem ve směru od Tábora. I zde vybudujeme vybočovací ostrůvek a hodláme zcela vyměnit asfaltový povrch. Ten je totiž na přibližně 300 m dlouhém úseku zasažený kavernami, ztrátou asfaltového tmelu a místy se vyskytuje hloubková koroze. Vozovka je navíc poznamenaná častými lokálními vysprávkami.

Jedná se o společnou investiční akci s městem Miličín, která řeší také dva nové přechody pro chodce. Kromě toho vznikne na jižní straně Miličína nový odbočovací pruh v křižovatce s místní komunikací. Dojde také k úpravě systému odvodnění, úpravě chodníků podél silnice i stávajících sjezdů (chodníkových přejezdů), obnově dopravního značení i zádržných a vodících prvků.

Provoz místem stavby je veden kyvadlově. V denních hodinách ho usměrňují speciálně proškolení pracovníci, v nočních je řízen semafory.

Zhotovitelem je společnost STRABAG a.s., která opravu průtahu Miličína provede za 22,90 mil. korun bez DPH. Celý zrekonstruovaný úsek máme v plánu uvést do plné provozu v listopadu.

 

Print Friendly, PDF & Email