Práce na přestavbě mimoúrovňové křižovatky D10 Kosmonosy přestaly ovlivňovat provoz na dálnici. Naší snahou je zajistit maximální bezpečnost dopravy v zimním období, v místě stavby. Znovu se k operacím, které si vyžádají omezení vrátíme od 1. března příštího roku.

V uplynulých týdnech zaznamenala stavba značný posun. Byly provedeny práce na rámových propustcích pod hlavní trasou dálnice D10 v km 46,193 – 46,715, tedy před a za mimoúrovňovou křižovatkou. Dokončen byl armovaný svah rozšiřovaného zemního tělesa ve směru na Liberec. Upraveno bylo podloží budoucích větví na západní straně dálnice, to znamená sjezdy od Liberce a nájezdy směr Praha. Položeny byly základy dvou mostních objektů, které budou součástí prstence budoucí okružní křižovatky nad dálnicí D10. Instalovány byly dvě retenční nádrže v rámci úpravy stávající kanalizace.

V nadcházejícím období počítá harmonogram například se zakládáním opěr a křídel mostů přes dálnici na prstenci budoucí okružní křižovatky. V plánu jsou také práce na založení mostu přes odvodňovací zařízení na ul. Průmyslové, nebo dokončení všech přeložek sítí.

Nová mimoúrovňová křižovatka je navržena jako spirálovitá turbo-okružní. Její prstenec bude mít vnější průměr 140 m a bude dvoupruhový. Zaús­těno do něj bude celkem devět větví – jednosměrná výjezdová na D10 na Turnov, jednosměrná vjezdová z D10 od Turnova, obousměrná ze silnice I/38, jednosměrná výjezdová na D10 na Prahu, jednosměrná vjezdová z D10 od Pra­hy, obousměrná z průmyslové zóny a obousměrná z přeložky silnice I/16. Velké množství větví, které je potřeba do křižovatky zaústit, je navrženo propojením v okružní křižovatce nad dálnicí D10.

Zhotovitelem je společnost EUROVIA CS a.s., která mimoúrovňovou křižovatku přestavuje za nabídkovou cenu 737 mil. Kč bez DPH. Uvést stavbu do provozu plánujeme v roce 2025.

Print Friendly, PDF & Email