V uplynulých dnech jsme dokončili protihlukovou stěnu podél někdejšího úseku dálnice D1 v Praze – Šeberově. Doprava v místě výstavby, mezi 2. – 3. km ve směru na Brno, byla v plném rozsahu obnovena.

Akci jsme zahájili 19. září a postupně jsme vystavěli protihlukovou stěnu podél někdejší části dálnice D1, která byla počátkem tohoto roku převedena do správy hl. m. Prahy. Místem výstavby byl 2. až 3. kilometr vpravo, ve směru na Brno. Celková délka bariéry proti hluku je 860 m a tyčí se do výšky tří metrů nad úrovní vozovky. Opatřena je šesti únikovými východy, které jsou v ní umístěny vždy po cca 140 metrech.

Vybudování protihlukové stěny si vynutila hygienická měření, která prokázala nadměrný hluk z dopravy v oblasti. Denně projede těmito místy více než 80 tisíc vozidel, z toho přibližně jednu čtvrtinu tvoří nákladní auta a kamiony. Hlavním smyslem nové stavby je tedy ochránit od škodlivého hluku především obyvatele Prahy – Šeberova, ale i přilehlých městských částí.

Během prací byl uzavřen odstavný pruh a rychlost byla snížena na 80 km/h maximálně. S dokončením stavební akce už veškerá omezení dopravy v těchto místech skončila.

Zhotovitelem je společnost M-Silnice a.s., která protihlukovou stěnu postavila za 27,4 mil. Kč bez DPH. Ve fotogalerii níže nabízíme ohlédnutí za některými z okamžiků výstavby.

Print Friendly, PDF & Email