Se závěrem roku jsme dokončili protihlukovou stěnu na bývalém úseku dálnice D1 v Praze – Újezdu, v lokalitě Formanská. Končí tak omezení na nejvytíženější dopravní tepně republiky v těchto místech.

Jedná se o 4. – 3. km komunikace na příjezdu do Prahy, mezi odpočívkou a zemním valem, kde jsme 6. října zahájili výstavbu bariéry proti hluku. Denně tudy projede na 80 tisíc vozidel, z toho přibližně 20 % tvoří nákladní auta a kamiony. Hygienická měření zde prokázala nadlimitní hodnoty hluku z dopravy, proto bylo rozhodnuto o stavbě, jejímž hlavním účelem je ochránit obyvatele lokality Formanská.

Protihluková stěna je 928 metrů dlouhá, 4,5 metru vysoká a je opatřena sedmi únikovými východy. K její výstavbě se Ředitelství silnic a dálnic zavázalo před převodem této části dálnice D1, konkrétně v km 0 – 5, na hl. m. Praha.

S dostavbou protihlukové bariéry zároveň končí i veškeré investice ŘSD do tohoto někdejšího dálničního úseku. I nadále se však staráme jak o zimní, tak i letní údržbu, a to z důvodu zajištění obvyklých standardů, na které je motoristická veřejnost na této komunikaci zvyklá.

Zhotovitelem protihlukové stěny je společnost SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED, která provedla práce za 51,50 mil. Kč bez DPH. Ve fotogalerii níže si můžete prohlédnout některé z momentů stavby.

Print Friendly, PDF & Email