Dnešním dnem jsme uvedli do provozu opravenou silnici I/23 mezi Kralicemi nad Oslavou a hranicí Vysočiny s Jihomoravským krajem. Objížďky končí, dokončovací práce v rekonstruovaném úseku budou ještě pokračovat.

Jde o 5100 metrů cesty, která byla zakonzervována pouze mikrokobercem s tím, že ke konci jeho životnosti vozovku s četným množstvím vad celou vyměníme. Diagnostikou bylo prokázáno, že vykazovala řadu vad, proto byla odfrézována do hloubky až 100 mm a ve dvou vrstvách byl položen nový asfaltový povrch. Rovněž došlo k úpravám krajnic, vyčištění příkopů a renovaci systému odvodnění.

Opravu jsme zahájili 26. srpna a konkrétně se týkala úseku od křižovatky silnice I/23 s komunikací III/02327 v Kralicích nad Oslavou až po hranici krajů. Zajištění bezpečnosti silničního provozu a pracovníků na stavbě si vyžádalo úplnou uzavírku a náhradou byla vytýčena objízdná trasa. Ta mimo jiné vedla po dálnici D1 mezi EXIT 162 Velká Bíteš a EXIT 179 Ostrovačice a motoristům byla k dispozici bez poplatku. Dnešním dnem úplná uzavírka opravovaného úseku silnice I/23 skončila a tím pádem i možnost využívat bezplatně dálnici D1 mezi Velkou Bíteší a Ostrovačicemi.

V horizontu následujících dnů bude ještě lokálně docházet k částečnému omezení dopravy na zrenovované části silnice, a to kvůli instalaci svodidel. Omezení provozu bude spočívat především ve snížení maximální povolené rychlosti.

Zhotovitelem je společnost COLAS CZ, která práce provádí za 46,04 mil. Kč bez DPH. Na fotografie dokumentující průběh akce se můžete podívat níže.

Print Friendly, PDF & Email