I/38 Církvice obchvat před zimou

I/38 Církvice obchvat před zimou

V listopadu jsme na stavbě I/38 Církvice obchvat provedli na 2 místech přeložku vedení ropovodu a pokračovali v práci na pozemní komunikaci. I nadále probíhal odkop 800 metrů dlouhého zářezu v km 3,050–3,800 ve stoupání hlavní trasy směrem ke Kalabousku a současně se...