Připravované opravy na dálnici D10

Připravované opravy na dálnici D10

Na dálnici D10 bychom rádi v průběhu roku 2022 zahájili několik stavebních akcí, z nichž část dokončíme v průběhu této stavební sezóny a u některých počítáme s pokračováním i v příštím roce. Svého zhotovitele má již stavba “D10 Benátky nad Jizerou -Kbel PHS,...
D7 MÚK Kněževes, úprava

D7 MÚK Kněževes, úprava

V polovině ledna tohoto roku zahájilo Ministerstvo dopravy stavební řízení ve věci úpravy MÚK Kněževes na exitu 3 dálnice D7. Základem stavební akce je zkapacitnění předmětné mimoúrovňové křižovatky vyvolané zejména absencí odbočovacích a připojovacích pruhů na...
I/18 oprava mostu přes potok Strupina

I/18 oprava mostu přes potok Strupina

Vybrali jsme zhotovitele celkové opravy 15 metrů dlouhého mostu na silnici I/18 u obce Obory na Příbramsku. Most ev. č. 18-018 přes potok Strupina opraví společnost Stramosty s.r.o. za 9,25 mil. Kč bez DPH s dobou uvedení stavby do provozu za 140 kalendářních dnů....
D8- rozšíření odpočívky Klíčany vpravo

D8- rozšíření odpočívky Klíčany vpravo

Na žádost ŘSD ČR zahájil v tomto týdnu  Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor územního plánování a stavebního rozvoje územní řízení k rozšíření odpočívky Klíčany v km 2,85 pravého jízdního pásu dálnice D8. Koncepce úpravy vychází ze stávajícího řešení odpočívky,...