D5 oprava mostů u Chrášťan

D5 oprava mostů u Chrášťan

Na dálnici D5 pokračujeme v souběžné opravě pravé poloviny mostů ev. č. D5-001 a D5-002 v levém jízdním pásu ve směru na Prahu. Provoz v tomto úseku D5 u Prahy je tak i nadále veden v režimu 1/1+2. Na mostech se postupně armují a betonují spřažené desky nosné...
I/9, I/16 Mělník obchvat 2. stavba

I/9, I/16 Mělník obchvat 2. stavba

Ve středu 1.6.2022 jsme zprůjezdnili koncový úsek stavby ve směru na Liběchov. Do zkušebního provozu jsme uvedli první ze 3 okružních křižovatek včetně napojení jednotlivých tras, mimo hlavní trasu obchvatu. Celkem se jedná o 5 stavebních objektů, které byly...