Výstavba protihlukové stěny podél někdejší části dálnice D1 v Praze – Šeberově pokračuje podle harmonogramu. Přestože je doprava mezi 2. – 3. kilometrem ve směru na Brno částečně omezená, větší problémy v její plynulosti dosud zaznamenány nebyly.

Po úpravě terénu už byly položeny základy pro systém odvodnění i samotné protihlukové stěny. Na svém místě jsou žlaby, uliční vpusti, základy pro poloportál a odvrtány byly piloty.

Naším záměrem je vybudovat protihlukovou stěnu podél bývalé části dálnice D1, která počátkem letošního roku byla předána do správy hl. m. Prahy. Její celková délka bude 860 m a tyčit se bude do výšky tří metrů. Opatřena bude 6 únikovými východy, které v ní budou umístěny vždy po cca 140 metrech.

Protihlukové opatření si vynutila hygienická měření, která prokázala nadměrný hluk z dopravy v tomto místě. Denně tudy projede více než 80 tisíc vozidel, přibližně z jedné čtvrtiny jde o nákladní auta a kamiony. Hlavním smyslem nové stavby tedy bude ochránit od hluku obyvatele Prahy – Šeberova, ale i přilehlých městských částí.

Práce částečně omezují provoz. Ten je do 29. října veden ve směru na Brno mezi 2. a 3. kilometrem třemi zúženými jízdními pruhy a rychlostí sníženou na maximálně 80 km/h.

Zhotovitelem je společnost M-Silnice a.s., která protihlukovou stěnu staví za 27,4 mil. Kč bez DPH. Dokončení stavby plánujeme v únoru příštího roku.

Print Friendly, PDF & Email