Rekonstrukce průtahu Miličína, silnice I/3, míří do závěrečné fáze. Dokončena by měla být ještě tento měsíc. V místě prací nadále platí dopravní omezení.

Zatímco začátek opravovaného průtahu na příjezdu do Miličína ve směru od Prahy už je hotový, největší činnost je teď k vidění na opačném konci města, na příjezdu od Tábora.

I zde dochází k frézování starého asfaltového povrchu a pokládce nového. Stejně jako na příjezdu od Prahy, tak i v těchto místech nově vzniká vybočovací ostrůvek, jehož smyslem je celkové zklidnění dopravy a zároveň snaha o docílení větší bezpečnosti chodců, kteří v Miličíně přecházejí rušnou silnici I/3 z jedné strany na druhou. Podle posledního sčítání projede těmito místy denně okolo 17 tisíc vozidel, z toho jde v cca 18% o nákladní auta a kamiony.

Jedná se o společnou investiční akci s městem Miličín, která řeší také dva nové přechody pro chodce. Kromě toho vznikne na jižní straně Miličína nový odbočovací pruh v křižovatce s místní komunikací. Dochází také k úpravě systému odvodnění, chodníků podél silnice i stávajících sjezdů (chodníkových přejezdů), obnově dopravního značení, zádržných a vodících prvků a instalaci nového veřejného osvětlení.

Provoz je místem stavby veden kyvadlově. V denních hodinách ho řídí speciálně proškolení pracovníci, v nočních pak semafory.

Zhotovitelem je společnost STRABAG a.s., která průtahu Miličína rekonstruuje za 22,90 mil. korun bez DPH. Dokončení prací je plánováno na konec tohoto měsíce.

Print Friendly, PDF & Email