Přiložená mapa ukazuje přehled větších oprav, které v Kraji Vysočina probíhají v říjnu. Opravený úsek silnice I/19 Kámen-hranice s Jihočeským krajem byl již uveden do provozu k 10.10. 2021 a probíhají zde pouze dokončovací práce. Minimálně již také omezuje dopravu oprava mostu na silnici I/38 v Rančířově na Jihlavsku, kde se pracuje zejména pod komunikací a s uvedením mostu do provozu se počítá 13.11. 2021. Ještě dále jsme s mostem na silnici I/23 v Předíně. Tady plánujeme kompletní převedení dopravy na nový most bez omezení do konce tohoto měsíce. Zatím se zde po zcela novém mostě jezdí kyvadlově. V polovině listopadu dokončíme výstavbu nové protihlukové stěny na silnici I/38 podél Pávova a ve stejné době bychom rádi uvedli do provozu i opravený most na sinici I/19 v Divišově na Žďárku. Opravu povrchu silnice I/19 na průtahu Pohledem bychom rádi ukončili ještě do konce tohoto měsíce.

Probíhající opravy na silnici I/37 ve Žďáru nad Sázavou a mezi Ostrovem nad Oslavou a Křižanovem ukončíme před zimní technologickou přestávkou a to dokončením stávajících úseků, kde aktuálně probíhají opravy. Na zbývajících úsecích začneme pracovat opět se začátkem další stavební sezóny v roce 2022. 

Print Friendly, PDF & Email