Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Vysočina vydal zatím nepravomocné stavební povolení ke stavbě protihlukové stěny na silnici I/38 podél zastavěné městské části Jihlava-Pávov. Mezitím jsme již zahájili veřejné výběrové řízení na zhotovitele stavby v předpokládané hodnotě 53,56 mil. Kč bez DPH. Termín pro podání nabídek je stanoven do 8.4.2021. Stavbu protihlukové stěny v délce 1054 metrů, která sníží emitaci zvuku z dálničního přivaděče, kde v průměru denně projede víc než 21 000 vozidel, plánujeme realizovat ještě v letošním roce.

Stavba řeší nejen demolici stávající nevyhovující stěny z betonových pilířů s cihelnou výplní délky 100,9 metrů a vybudování nové stěny v celkové délce 1054m o proměnné výšce 4,5-6,9 metrů, ale také úpravu a obnovení doposud uzavřeného sjezdu ze silnice I/38 ze směru od D1 a současně nájezdu na sil. I/38 ve směru na Znojmo. Využívat mimoúrovňovou křižovatku v km 162,3, která bude sloužit zejména k odlehčení dopravy v době dopravní špičky, však bude umožněno pouze vozidlům do 3,5t. 

Výstavbou nové protihlukové stěny reaguje ŘSD ČR na výsledek akustické studie. Ten poukazuje na prokazatelné překročení hlukových limitů DEN/NOC 60/50 dB. Studie již také pracovala s dodržením hygienických limitů zvuku i v případě znovuotevření dosud uzavřeného sjezdu a instalaci protihlukové stěny v této části. V souladu se závěry akustické studie je protihluková stěna navržena s výhledem do roku 2030. Konstrukčně se bude jednat o stěnu z betonových panelů s absorbéry osazených do železobetonových, případně ocelových sloupků. Panely jsou pak navrženy v kategorii vzduchové neprůzvučnosti B2 a kategorii zvukové pohltivosti A2.

 

 

Print Friendly, PDF & Email