Formou veřejné soutěže jsme vybrali zhotovitele opravy silnice I/37 mezi Ořechovem a Osovou Bítýškou na Žďársku. Z celkem devíti firem, které se tendru zúčastnily, podala nejvýhodnější ekonomickou nabídku společnost EUROVIA CS a.s.

Jedná se o opravu celkem 3772 m dlouhého úseku, konkrétně od začátku obce Ořechov ve směru od Křižanova po začátek Osové Bítýšky. Vozovka zde vykazuje řadu vad. Mimo jiné jsou zde vyjeté koleje, povrchová i hloubková koroze, lokálně se vyskytují olámané krajnice a vozovka je navíc poznamenána i častými vysprávkami.

Cílem opravy bude tedy zejména výměna vozovkového souvrství, k tomu navíc oprava systému odvodnění, úprava krajnic a obnova dopravního značení.

Akci plánujme zahájit v první polovině příštího roku a opravený úsek silnice I/37 uvést do provozu nejpozději do 10 týdnů. Podpisem smlouvy se společnost EUROVIA CS a.s. zavázala k provedení prací za 33,30 mil. Kč bez DPH.

Print Friendly, PDF & Email