V těchto dnech jsme úspěšně dokončili výměnu asfaltového povrchu na celém dálničním přivaděči v Jihlavě, silnici I/38. Další práce máme naplánovány do podzimu.

Celková délka už druhým rokem opravovaného úseku je 5.600 metrů.  Kromě výměny asfaltového povrchu jsme zrenovovali systém odvodnění, zabezpečili jsme okolní svahy proti odpadávajícím kamenům a zeminy na vozovku a vyměnili krajní ocelová svodidla.

V tuto chvíli zbývá dokončit na celé rekonstruované trase výměnu středových svodidel. V první řadě odstraníme ta stará, již nevyhovující, upravíme terén pod nimi a dálniční přivaděč osadíme na více než pěti kilometrech novými středovými svodidly. Zároveň dokončíme přejezdy středního dělícího pásu.

V následujících dnech, kvůli postupu prací, přestavíme přechodné dopravní značení. Provoz bude místem stavby i nadále veden v režimu 1+1. To znamená, že, jak na Znojmo, tak na Havlíčkův Brod se bude jezdit jedním pruhem v každém směru. Také snížená rychlost na 60 km/h zůstane zachována.

Příznivou změnu však zaznamenají motoristé, kteří aktuálně nemohli plně využívat sjezdy a nájezdy na přivaděči v Jihlavě. Postupně totiž dojde k jejich znovuotevření a už nebude nutné využívat objízdných tras.

Práce postupují podle harmonogramu, a tak platí, že dokončení oprav na celé trase máme v plánu do konce října. Zhotovitelem je společnost STRABAG a.s., která jihlavský dálniční přivaděč rekonstruuje za 337,7 mil. Kč.

Print Friendly, PDF & Email